Laatste Nieuws

Het nieuwe inzamelen

 

Voor de zomer heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitvoeringsplan voor het nieuwe inzamelen door Avalex. Doel hiervan is meer afval scheiden. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding. Het duurt nog even voor er daadwerkelijk iets verandert. 

Het omgekeerd inzamelen wordt wijk voor wijk ingevoerd en start met de wijken Emerald in Delfgauw, Klapwijk in Pijnacker en het buitengebied. Inwoners van de wijken worden direct betrokken bij de invoering. 

Het nieuwe inzamelen

Eind deze maand ontvangen zij meer informatie in de brievenbus. Vanaf 5 september houdt Avalex een telefonische enquête onder bewoners van deze wijken. De enquête meet de klanttevredenheid over de service op dit moment. Zo kunnen we straks zien in welke mate de service verbetert door het nieuwe inzamelen. 

Wat is omgekeerd inzamelen?

Omgekeerd inzamelen betekent dat alle gescheiden afval aan huis wordt opgehaald. Thuis verzamelt u groente-, fruit- en tuinafval (GFT), plastic, metaal en drinkpakken (PMD) en papier in drie aparte containers aan huis. Het overgebleven restafval brengt u naar een nog te plaatsen wijkcontainer. De locaties worden bepaald samen met wijkbewoners. De papierinzameling via verenigingen blijft bestaan. 

Waarom omgekeerd inzamelen?

Met omgekeerd inzamelen willen we meer restafval scheiden. Het hergebruiken van afval bespaart ons immers veel kosten. Ook is het van cruciaal belang voor ons milieu. Bovendien moeten we dit doen vanuit nationale en internationale regelgeving. 

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.avalex.nl.
Terug
dinsdag 6 september 2016 13:50:05 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob